Resonancia

Resonancia | Kristel Van den Eynden

De werken Resonancia zijn ontstaan vanuit een innerlijke beleving.
Ze resoneren met datgene wat mag opgetild worden.
In elk werk is er een opening , een uitweg, een bevrijding, …om los te komen uit ons maatschappelijk denk-kader. Oplossingen gebeuren in een andere dimensie, los van de vorm zoals we deze waarnemen.

Het gaat om vreugde van het innerlijke kind, de magie, het spel , het wonder …
Het voelbare is sterker aanwezig dan het zichtbare.
De all-over composities scheppen ruimte.
Het spectrum aan kleuren reflecteren een gevoeligheid, de losse toetsen scheppen vrijdheid, vrolijkheid, verbinding.
Deze schilderijen, olie op doek, zijn het resultaat van voorafgaand diep meditatief werk, onder begeleiding van de muziek van intuïtief pianist Steven Vrancken.

The art works Resonancia arose from an inner experience.
They resonate with what may be elevated.
Each piece of art comprises an opening, a doorway, a liberation…. to detach from our societal conceptual framework. Solutions come about in another dimension, regardless of the form as we perceive it.

It’s about the joy of the inner child, the magic, the playfulness, and the wonder…
What can be felt is more actively present than what is visible.
The all-over compositions create space.
The spectrum of colours reflect sensitivity, the loose brushstrokes create freedom, joy, connection.
These paintings, oil on canvas, are the result of previous deep meditative work, accompanied by the music of intuitive pianist Steven Vrancken.

Kristel Van den Eynden studied drawing and painting at the Art Academy of Knokke-Heist, under the teachers Jan de Vliegher, Robin Vermeersch, Inge d’Hulster and Wendy Vandermaes.

Galerij 8 organiseert intuïtieve workshops (schilderlessen) voor volwassenen, jongeren en kinderen, in groep of privé.

nl_NLNL